Ydelser

Arkitektens ydelser

Ydelserne spænder fra idéskitser og design til byggetilladelse og tegninger til håndværkere. Huse, sommerhuse, orangerier og tilbygninger til private. Rasmus Jensen ARKITEKT MAA tilbyder rådgivning i hele landet.

ydelser tegning snit byggetegning pen kaffe linial Rasmus Jensen ARKITEKT MAA

Ydelser arkitekten hjælper med

Ydelserne tager altid udgangspunkt i kundens særlige krav, funktionelle behov og ønsker. Sammen med det sted, der er bygges, skabes arkitektur, der sikrer kundens ønsker bliver indfriet – og gerne tilfører noget ekstra.

 

Arkitektrådgivningen kan f.eks. være at få kreativ og professionel sparring om dine boligdrømme er mulige at realisere på en kompliceret byggegrund. Eller udarbejdelse af skitser i 3D med farver, for at give et tilstrækkeligt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger omkring rummeligheder og det arkitektoniske udtryk i forbindelse med en tilbygning.

ydelser skitse perspektiv orangeri pen kaffe linial Rasmus Jensen ARKITEKT MAA

Ydelserne spænder fra idémøde og de første idéskitser og skitseforslag, til tegninger til ansøgning om byggetilladelse hos myndigheder, til konkret projektering af byggeprojektet med prisindhentning og arbejdsbeskrivelser på vejen til det færdige byggeri.

 

Med rådgivningen i den kreative proces arbejdes både med digitalt og analogt. Ofte veksles der mellem skitser i hånden, CAD-værktøjer og 3D visualisering for at afprøve og sikre et gennemarbejdet udtryk. Samtidig er der fokus på kvalitet i forhold til økonomi fra tidligt i forløbet for at sikre, at I får mest muligt indenfor den økonomiske ramme.

Arkitektbistand og ydelser

Arkitektbistanden følger en gennemprøvet designproces, hvor arkitektens rolle igennem forløbet varierer undervejs – og kan være forskellig fra projekt til projekt. Ydelserne sammensættes og tilpasses hvert enkelt projekt.

Processen er erfaringsmæssigt med til at sikre et vellykket forløb og byggeprojekt, hvor løsninger og detaljer bliver drøftet og vurderet løbende. Gennem processen konkretiseret og gennemtænkes projektet, så der bliver taget stilling til alle relevante udfordringer.

ydelser boligarkitekt terrasse trælister ude Rasmus Jensen ARKITEKT MAA

Arkitektrådgivningen har fokus på disse udfordringer og løsninger, og er det arkitektens opgave at holde overblik gennem hele processen. På den måde følges projektet til dørs fra start til slut. Dermed er løsninger og detaljer afstemt med projektets oprindelige idé og helhed.

Ydelserne indebærer også bevidste materialevalg som en vigtig del af arkitekturen – og allerede i de tidlige tanker, har materialerne betydning i skitser og udviklingen af et projekt. De designes, så materialer med de bedste egenskaber indarbejdet i projektet og bliver en del af helheden.

Udvalgte projekter

Hvad koster arkitektens ydelser?

Ikke to projekter er ens. Derfor er der heller ikke to projekter, der koster det samme. Ydelserne fra arkitekt og rådgivere er derfor heller ikke den samme fra projekt til projekt. Vi leverer eksterne rådgivere som ingeniører, landinspektør eller lignende, hvis der er behov for det.

Hos Rasmus Jensen ARKITEKT MAA sammensætter vi de ydelser, I har behov for, for at komme i mål med jeres byggeprojekt. Tilgangen er fleksibel og alle projekter bliver gennemarbejdet i tæt dialog, så I er ind over de forskellige beslutninger, løsninger og valg.

ydelser orangeri i vodskov tilbygning ude genbrugsmursten udestue skorsten glasbygning Rasmus Jensen ARKITEKT MAA

Arkitektens ydelser kan være at få kreativ og professionel sparring om dine boligønsker er mulige at realisere. Ydelserne spænder fra idémøde og de første idéskitser og skitseforslag, til tegninger til ansøgning om byggetilladelse hos myndigheder. 

Vores arkitektrådgivning indeholder også konkret projektering af byggeprojektet med tegninger til entreprenører og håndværkere, prisindhentning og arbejdsbeskrivelser på vejen til det færdige byggeri. 

I er altid velkomne til en uforpligtende snak om boligdrømme, så send en mail eller giv os et ring.