Proces

Byggeprocessen trin for trin

Processen i et byggeforløb kan virke uoverskuelig. Hvordan holder man styr på rækkefølgen i de mange beslutninger igennem forløbet. Rasmus Jensen ARKITEKT MAA hjælper jer på vej og holder overblikket igennem faserne fra start til slut.

proces byggeproces byggeplads træhus træskelet byggeri Rasmus Jensen ARKITEKT MAA

Processen for et typisk byggeforløb

Processen for et traditionel byggeriet løber igennem række faser med forskellige fokus. De fleste projekter starter med nogle ønsker, idéer og skitser – og arbejder imod mere og mere detaljering og konkretisering.

Faserne bliver gennemarbejdet i et tæt samarbejde med bygherre, hvor der stilles de rigtige spørgsmål og på den baggrund indarbejdes de bedste løsninger på detaljer, med et konstant fokus på projektets helhed og oprindelige idé.

Herunder kan I se mere detaljeret, hvad de forskellige faser indeholder, og hvordan de er inddelt i forløbet, på vej imod at finde de rigtige løsninger og et gennemarbejde projekt og byggeri.

Overblik i byggeriets proces og faser

Opstartsmøde

proces / intro

Et samarbejde indledes ofte med et møde hos jer, hvor I fortæller om jeres ønsker, behov og drømme om et kommende byggeprojekt. Som indledning er fokus at få kigget overordnet på muligheder og eventuelle udfordringer, holdt op imod jeres ønsker.

Vi kigger samtidig på rammerne for økonomien og det tidsmæssige i projektet, så vi tidligt i processen får afstemt forventninger.

Skitseforslag

proces / fase 1

Skitseforslaget udarbejdes af arkitekten for at give det første overblik over projektet. Det tager altid udgangspunkt i kundens særlige krav, funktionelle behov og ønsker – og sammen med det aktuelle steds kvaliteter og forhold, danner skitseforslaget herefter grundlag for de efterfølgende faser.

Skitseforslaget giver samtidig både arkitekt og kunden et billede af projektets omfang og hvordan det kan realiseres. Det kan også bruges til at indhente et prisoverslag for projektet.

Myndighedsprojekt

proces / fase 2

Myndighedsprojektet er en samling af tegninger og informationer, som kommunen kræver for at kunne behandle og give en byggetilladelse til byggeprojektet. Tegningerne udarbejdes til at give kommunen de relevante informationer, mål, højder og beskrivelser af konstruktioner. 

Myndighedsprojektet beskriver også alle byggeregler og paragraffer, der enten skal overholdes, eller eventuelt dispenseres fra, så kommunen kan give byggetilladelse og projektet kan godkendes.

Hovedprojekt / udbudsmateriale

proces / fase 3

Hovedprojektet udarbejdes efter skitseforslaget, når kommunen har godkendt myndighedsprojektet. Hovedprojektet er de gennemarbejdede tegninger og beskrivelser, der giver håndværkerne et konkret grundlag at give tilbud ud fra og at bygge projektet efter.

Det er et mere præcist og detaljeret materiale end de tidligere. Jo bedre det beskriver projektet, jo mindre risiko er der for ekstraregninger, byggesjusk og hovsa-løsninger under selve byggeriet.

Kontrakt

proces / fase 4

Når der er valgt håndværker til byggeriet på baggrund af udbudsmaterialet, underskrives der en kontrakt om selve udførelse af byggeriet og de forhold, man bliver enige om skal indgå.

Ofte udarbejdes byggeriet som hovedentreprise eller fagentreprise.

Selve byggeriet

proces / fase 5

Byggeriet bliver til virkelighed. Det opføres som hovedprojektet og udbudsmaterialet har beskrevet, og efter de retningslinjer den indgåede kontrakt har defineret.

Under og efter byggeriet dokumenteres de forskellige krav, kommunen har stillet i forbindelse med byggetilladelsen. Når byggeriet står færdig og opfylder alle krav, færdigmeldes projektet hos kommunen og de udsteder ibrugtagningstilladelse. Derefter er byggeriet klar til indflytning.

Rasmus Jensen ARKITEKT MAA tilbyder rådgivning i hele landet. Ydelserne spænder fra idéskitser og design til byggetilladelse og tegninger til håndværkere, kontrakter og afslutning af byggeriet med ibrugtagningstilladelse.

Udvalgte projekter

Har I brug for hjælp til processen?

Processen er vigtig for at bevare overblikket. Ligesom et godt og gennemtænkt projekt med velovervejede løsninger og valg er vigtige for at sikre et langtidsholdbart byggeprojekt. Erfaringsmæssigt sikrer processen et vellykket byggeprojekt, hvor løsninger og detaljer bliver drøftet og vurderet løbende.

Hos Rasmus Jensen ARKITEKT MAA bliver I hjulpet rigtigt i gang, og får sikret jeres projekt bliver udnyttet til dets fulde potentiale. Via dialog og samarbejde viderebearbejdes projektet og designes både som helhed og ned til hver enkel detalje.

Det kan være I selv er startet og har I brug for et skub i en retning for åbne op for muligheder og løsninger, I aldrig selv har fået øje på? Måske har I brug for at få visualiseret jeres idéer og ønsker, for at kunne se om de er realistiske?

At bygge i samarbejde med en arkitekt er en spændende og kreativ proces med idéer og tilgange, som I måske ikke selv var kommet på. Har I brug for hjælp til at komme i gang med jeres byggeprojekt, så tag kontakt og få en uforpligtende snak om mulighederne?